O nas

W swojej działalności świadczymy kompleksową obsługę księgową i podatkową małych oraz średnich podmiotów gospodarczych o szerokim spektrum działalności gospodarczej, jak i różnych formach prawnych prowadzonej działalności.

Do naszych klientów należą firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, ponadto firmy prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, partnerskie, a także spółki kapitałowe, w tym również podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Naszym klientom proponujemy udzielenie pełnomocnictwa, umożliwiającego reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi oraz zakładem ubezpieczeń społecznych.

Biuro rachunkowe posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzoną działalnością (PZU)

Wśród pracowników biura są osoby w wyższym wykształceniem ekonomicznym, posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z biegłą znajomością języka angielskiego. W celu utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług podnosimy nasze kwalifikacje i aktualizujemy wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Profesjonalizm świadczonych usług potwierdzają opinie zarówno naszych klientów jak i współpracujących z nami Urzędów Skarbowych oraz oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z dniem 2 października 2017 r. nastąpiło przekształcenie prowadzonej przeze mnie działalności, z dotychczasowej działalności gospodarczej wykonywanej we własnym imieniu pod firmą Biuro Rachunkowe Sowa Stefan na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Biuro Rachunkowe SOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie dokonane zostało w trybie przepisów art. 551 i n. kodeksu spółek handlowych, a zatem dotychczasowa "indywidulana" działalność gospodarcza wykonywana we własnym imieniu (dotychczasowy przedsiębiorca) z dniem wpisania przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem 2 października 2017 r. stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z przekształceniem, spółce przekształconej - Biuro Rachunkowe SOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z art. 5842 k.s.h. - przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (Biura Rachunkowego Sowa Stefan).

Wszystkie dotychczasowe wzajemne czynności, umowy i zamówienia są skuteczne i pozostają w mocy oraz nie wymagają żadnych zmian w zakresie oznaczenia strony (naszej firmy).